Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Đầu TƯ Xây Dựng Và Phát Triển Sao Việt

Địa chỉ: Số 149 đường 70, Xa La, Hà Đông, Hà Nội

Kho hàng: Khu Thể thao kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0946 839 686

Email: sangosaoviet@gmail.com

Website: khosangosaoviet.com